Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czcionka:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.moksirkorfantow.naszgok.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-30


Status pod względem zgodności z ustawą

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korfantowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa http://www.moksirkorfantow.naszgok.pl/ spełnia wymagania
w 97.53%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści lub funkcje niedostępne 

Fotografie oraz galerie zamieszczone na stronie internetowej nie posiadają opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.

Wprowadzamy zmiany służące rozwiązywaniu kolejnych problemów. Prowadzimy również działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.

Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Użytkownicy słabo widzący mogą korzystać ze skalowalności czcionki

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Kontakt, adres e-mail: moksir@poczta.onet.pl, telefon: 77/4343865

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji
w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, |
a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ośrodek niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, MGOKSiR może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie mieści się przy ulicy Rynek 10.  Budynek jest trzykondygnacyjny. Budynek nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Biblioteka mieści się przy ul. Kościuszki 2a, budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostosowanie korytarzy

Miejsko-Gminnym Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korfantowie są szerokie, nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób
z niepełnosprawnościami. Budynek na każdej kondygnacji posiada przystosowane ciągi komunikacyjne z odpowiednią szerokością wejść do pomieszczeń, pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany.  Wejścia do pomieszczeń są opisane w wyraźny sposób. 

Dostosowanie schodów

Schody są szerokie. Przy każdej kondygnacji schodów znajdują się odpowiednio długie
i mocne poręcze. 

 

Dostosowanie wind

W budynkach M-GOKSiR oraz Biblioteki Publicznej nie są dostępne windy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Dostępność pochylni

W budynkach M-GOKSiR oraz Biblioteki Publicznej nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform

W budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji nie jest dostępna platforma.

Siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korfantowie posiada platformę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

W budynkach M-GOKSiR oraz Biblioteki Publicznej nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynkach M-GOKSiR oraz Biblioteki Publicznej nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Budynek M-GOKSiR nie posiada swoich miejsc parkingowych, można korzystać z miejsc ogólnodostępnych w Rynku w Korfantowie.

Budynek Biblioteki Publicznej posiada 5 miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korfantowie obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korfantowie  nie jest dostępny tłumacz języka migowego.


Dodatkowe informacje

Siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korfantowie posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek M-GOKSiR w Korfantowie nie posiada zaplecza higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.


Filie Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Korfantowie

Filie wiejskie;

Ścinawa Nyska, u. Nyska 21

Przechód, budynek Wiejskiego Domu Kultury, Przechód 249

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowej umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny